Silvertree Consultants

Silvertree consultants beschikken over diepgaande kennis van processen binnen de financiële dienstverlening, opgedaan tijdens hun bancaire loopbaan. Onze consultants zijn specialisten pur sang. Buiten expertise op hun vakgebied beschikken ze over goede bancaire kennis om het geheel te overzien. Ze kunnen met gepaste afstand naar processen kijken, zijn in staat tot kritische reflectie en kunnen ook bij complexe projecten het overzicht behouden en heldere concepten ontwikkelen.

Verder beschikken onze consultants ook over andere “zachte” competenties die noodzakelijk zijn om succes te kunnen boeken. Ze zijn creatief in het bedenken van oplossingen en zijn soms zelfs wat eigengereid. Ze willen het beste resultaat voor hun opdrachtgever bereiken, maar zijn niet verknocht aan de stoel waar ze op zitten.

Onze consultants weten wanneer ze zich vasthoudend moeten opstellen, maar durven hun opdrachtgever ook te verrassen met een onorthodoxe aanpak. De medewerkers van Silvertree voelen en begrijpen dat een prettige werkomgeving samenhangt met een respectvolle houding ten opzichte van collega’s. Dit manifesteert zich ook in de buitenwereld.

Silvertree houdt vast aan het principe: wees oprecht en eerlijk tegenover personeel, klanten, concurrenten en de maatschappij in het algemeen. We werken hard, op een zakelijke manier en koesteren een teamgeest.

Speciale MKB actie:
Ondersteuning starters en MKB

Silvertree Consultancy start vanaf 2008 haar MKB support programma. In slechts enkele dagdelen helpt Silvertree startende ondernemers met het opzetten van een goede administratie. Hierbij komen on-line boekhouden, Excel, BTW aangifte en het besparen op administratiekosten aan de orde.
Dit alles tegen een tarief dat voor een starter
meer dan aantrekkelijk is.